Kunstgalleriet

Fra min barndom i Nærbø, så var det slik at kunst og maleri, var noe fjernt og uoppnåelig for oss. Vi var mer opptatte av den daglige dont, som gikk på få endene til å møtes. Fødd i 1940, og da vart jeg kalle krise (krigs) barn. Jeg sykla til Bø gamle skule, annenhver dag. Læreren som underviste oss i tegnetimene. Hva jeg lærte hos han i hans tegnetimer, det var å holde meg rolig - ikke kommentere noe som helst.

I ettertid, så har jeg tenkt: om det hadde vært en dyktig tegne/male mann, som kunne lært oss grunnlaget for: farge- skisse- profil- skygge og sol sidene. Etter hvert så vart det yrkestegning og frihandstegning i bakerfaget. Nå ble det for meg, som en ballong som før eller senere måtte sprikke, etter hvert som inntrykkene samlet seg opp, så nå er det bare fritt frem å prøve-feile-lære. Da må jeg innrømme at utlært blir jeg aldri- så dette blir min skole så lenge jeg orker.

Velkommen til vårt galleri

Alle kan male, noen trenger litt mer tid, og noen maler slik at normale folk ikke forstår hva som er malt. Noen maler så en skulle tro, at maleren holder folk for rame narr.

Mine malerier, forsøker jeg å male, slik at eigaren kan se hva dette er, og synes det er like gildt å se på hver dag.

På en måte, skal jeg fange inn mitt inntrykk, og formidle dette videre. Dette kan være en lang prosess, men også en kort AHA øyeblikk.

Art Studio

Utvalgte prosjekter

Prosjekt Nærbø parken

Prosjekt Nærbø parken

Jeg har tenkt å male en del malerier fra denne plassen Nærbø-parken i Norge. Dette myrområdet ble i sin tid tømt for torv, det ble brukt til oppvarming. Der tormyra hadde vore der er det nå et myrvann, og etter mangen år og frivilling innsats, står det nå frem som naturpark med fugleliv i vannet.

Prosjekt Jæren

Prosjekt Jæren

Bekken ved gamle Lode mølle, prosjekt Jæren.
Soft Pastell på spesial papir.


Pressekontor

Aktuelle utstillinger

Ingen for øyeblikket.